Dịch vụ của MMU

Bay trên bầu trời sáng tạo

Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện

CEO of LogicHunt

Liên hệ biểu diễn

Liên hệ biểu diễn

Software Engineer

Quay phim

Quay phim

Bussiness Technical Analyst

Chụp ảnh

Chụp ảnh

System Engineer

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

UI/UX Developer

Sản phẩm

Sản phẩm

CEO of LogicHunt

Tin tức

Tin tức

Ux/Ui Designer

Quay phim
Quay phim

Bussiness Technical Analyst

Quay phim
Quay phim

Bussiness Technical Analyst

Quay phim
Quay phim

Bussiness Technical Analyst

Hình ảnh sự kiện

Bay trên bầu trời sáng tạo

Sự Kiện Mà MMU Studio Đã Tổ Chức

Bay trên bầu trời sáng tạo

Góc Tuyển Dụng